středa 20. května 2015

Příprava


1)      Každý podpořený pedagog tvoří jednu přípravu

2)      Příprava má formu wordu (upravitelného dokumentu pro případ oprav), vzor v příloze jste již obdrželi (první strana obsahuje povinné náležitosti označení), maximální rozsah 6 normostran, minimální rozsah není stanoven, ale očekáváme minimálně 1 normostranu, aby měla příprava určitou úroveň

a.       Prezentace, videa, fotografie jsou přílohami příprav

b.      Pokud to lze, ve všech dokumentech používejte v záhlaví loga projektu, v zápatí popisek viz vzor přípravy ve wordu, prezentace ppt stačí úvodní stránka

3)      Při ukládání na onedrive do složky vaší školy použijte následující název „P01_M_Autor_Tema“ (pozn. Číslo partner, zkratka předmětu, příjmení autora, téma přípravy zkráceně), pro přílohy „P01_M_Autor_Tema_priloha“

4)      Pro citování využijte web www.citace.com, případně citace na DUMY (viz obrázek v příloze)

5)      Informaci o povinnosti zveřejňování na stránkách školy zatím nemáme, pokusíme se zjistit

Odkazy

Web projektuKanál YouTubeAplikace pro Windows 8 na DUMY.cz


Aplikace pro Windows na České škole